OVER HEVO

HEVO, een actieve vereniging met volleybal op alle niveaus

Volleybalvereniging HEVO is een actieve vereniging met circa 200 jeugd- en seniorleden, verdeeld over 2 herenteams, 2 damesteams, 7 jeugdteams en 11 miniteams. HEVO is opgericht op 1 september 1954.

Voor getalenteerde leden is er alle ruimte om door te stromen naar de hogere niveaus. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor leden, die wekelijks lekker willen trainen en een serieuze, maar leuke wedstrijd willen spelen. Binnen de vereniging is er een recreantengroep actief met een eigen competitie.

Naast de reguliere competities worden er elk jaar verschillende volleybalactiviteiten georganiseerd. Zoals het Oliebollentoernooi (januari), het HEVO-Digiworks toernooi bij de Tippe (juni), het Beachvolley-toernooi tijdens de Heinose Pompdagen (augustus) en een Recreantencompetitie.

Volleybalvereniging HEVO heeft voor ieder wat wils in huis. Zowel voor spelende leden, maar zeker ook voor de liefhebber van een hoogstaande volleybalwedstrijd. Kijkt u voor meer informatie op deze website of kom een keer kijken in de sporthal Hoogerheijne.

Nieuwe hoofdsponsor: Triflex

Kortgeleden hebben we een nieuwe hoofdsponsor aan Hevo kunnen verbinden. We zijn erg bij dat Triflex uit Zwolle onze vereniging met een mooie bijdrage steunt zodat we onze doelstellingen kunnen halen.

Mini van de week

Nieuwe contributie bedragen

In de ALV van vorig seizoen is afgesproken dat we de contributie niet meer elke maand (12x) af gaan schrijven, maar alleen in de maanden september tot en met juni (10x). Dat betekent dat de bedragen per maand dit seizoen iets hoger zijn dan u tot nu toe gewend was, maar het totale jaarbedrag blijft hetzelfde als de jaarcontributie in vorig seizoen. De bedragen zijn als volgt:

Contributie 2017 – 2018

Contributiebedragen staan vermeld in euro’s per maand (en worden 10x per seizoen geïncasseerd) en bestaan uit de verenigingscontributie én de NEVOBO bijdragen voor lidmaatschap en competitie. Selectieteams zijn teams die vaker dan 1 x per week trainen. De leeftijdsgrenzen voor de A,B,C jeugd gelden met peildatum 1 september.

 

Mini’s / CMV-jeugd basis 9,60
Mini’s / CMV-jeugd plus 13,20
Jeugd C 16,80
Jeugd C selectie 19,20
Jeugd B 19,20
Jeugd B selectie 21,60
Jeugd A 21,60
Jeugd A selectie 24,00
Senioren 30,00
Senioren selectie 33,60
Recreanten plus competitie 18,00

 

Huur wedstrijdkleding 

Het huurbedrag van de wedstrijdshirts bedraagt voor het seizoen 2017 – 2018  op jaarbasis 12 euro, aangezien er nieuwe kleding is aangeschaft. (Vanaf volgende seizoen is het huurbedrag weer 8 euro per jaar.) De huur van de wedstrijdshirts wordt 1x per jaar geïnd gelijk met de contributie van oktober en geldt alleen voor competitie spelende leden (dus ook CMV-plus en Recreanten plus). Voor meer info over de wedstrijdkleding, zie Kleding.

Gezinskorting

Als uit één gezin meer dan twee personen lid zijn geldt voor alle minderjarige kinderen een gezinskorting van 4 euro per maand.

Langdurige blessures

Leden die langer dan 3 maanden geblesseerd zijn (of in geval van zwangerschap) kunnen bij de ledenadministratie het verzoek doen om de contributie tijdelijk op te schorten.

Betaling contributie

De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd (rond de 10e van de maand in de maanden september tot en met juni). De huur van de kleding wordt 1x per jaar automatisch geïnd (gelijktijdig met de contributie van oktober). Contributie die niet kan worden geïnd via automatische incasso, zal aan het betreffende lid worden gefactureerd met een opslag van 5 euro (per factuur) voor administratiekosten.

Stichting Leergeld Salland

Stichting Leergeld Salland wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport, culturele en schoolactiviteiten.

Voor kinderen, waarvan de ouders (tijdelijk) weinig financiële middelen hebben, verstrekt Leergeld Salland een bijdrage in de kosten, zoals contributie en/of sportkleding.

 

Op de website, www.leergeld.nl/salland vind je meer informatie over de stichting.

SPONSOREN

Hevo Volleybal, met dank aan onze sponsors

Ook sponsor worden van Hevo? Mail naar sponsorzaken@hevo-volleybal.nl of spreek een van onze bestuursleden aan!