Samenstelling Bestuur en Commissies Volleybalvereniging HEVO met ingang van het seizoen 2019-2020:

 • Emma Pekkeriet
  Emma Pekkeriet
 • Sonja de Wit
  Sonja de Wit
 • Jolanda de Weerd
  Jolanda de Weerd
 • Wim van Noort
  Wim van Noort
 • Tamara Meekes
  Tamara Meekes
 • Ton Disselhorst
  Ton Disselhorst

Voorzitter:  Vacant

Vice-voorzitter: Vacant

Secretaris: Tamara Meekes

Penningmeester: Wim van Noort

Bestuurslid Wedstrijd en Technische Zaken: Jolanda de Weerd

Bestuursleden Activiteiten: Anja van Welsem en Sonja de Wit

Bestuurslid Sponsoring: Sonja de Wit

Bestuurslid PR en Communicatie: Emma Pekkeriet

Zoals je ziet: er is ruimte voor mensen die zich op diverse terreinen willen inzetten als bestuurslid of als vrijwilliger voor allerlei klussen die gedaan moeten worden binnen een vereniging. Ook als een post al bezet is maar je toevallig wel een speciaal gevoel hebt bij een functie of denkt daar een mooie invulling aan te kunnen geven ben je natuurlijk welkom!

Algemeen Secretariaat Volleybalvereniging HEVO
Tamara Hansman-Meekes

Marktstraat 10a

8141 GC Heino
Mail : secretariaat@hevo-volleybal.nl

Wedstrijdsecretariaat
Jolanda de Weerd : contactpersoon regio (06-29318676 )
Mail: wedstrijdsecretariaat@hevo-volleybal.nl

Scheidsrechterscoördinatie
Zie wedstrijdsecretariaat

Financiële administratie
Penningmeester: Wim van Noort,

mail: penningmeester@hevo-volleybal.nl

Incasso: Nienke van Vliet

Sponsoring: Sonja de Wit en Emma Pekkeriet

mail:  sponsorzaken@hevo-volleybal.nl

Jeugdcommissie
Coördinatie : Sonja de Wit
Contactpersoon: Esmee van Welsem

Leden:

Esmee van Welsem
Elsbeth Penninks
Nicole Melenhorst
Alejandra Roetenberg
Sanne van den Bergh

Materiaalbeheer
Sonja de Wit

Ledenadministratie
Contactpersoon: Jolanda de Weerd

Mail: ledenadministratie@hevo-volleybal.nl

Technische Commissie

Contactpersoon: Jolanda de Weerd

Leden:
Ron Kranenburg
Miny Holterman
Mail: technischecommissie@hevo-volleybal.nl

CMV coördinatie (mini’s)
Contactpersoon: Jolanda de Weerd (06-29318676)

Website en Automatisering
Contactpersoon: Wim van Noort

Mail : webmaster@hevo-volleybal.nl

PR commissie
Contactpersoon PR: Vacature

Mail : prcommissie@hevo-volleybal.nl

Activiteiten Commissie
Contactpersoon: Sonja de Wit

Recreanten Competitie
Contactpersoon: Wim van Noort (tijdelijke vervanging)

Kledingcommissie
Contactpersoon: Vacant

Lid: Vacant

Digiworks Hevo Zwembadtoernooi

Contactpersoon: Sonja de Wit

Leden: Team heren 2
Esmee van Welsem
Sonja de Wit

Onze thuisbasis:

Sportcentrum-Sporthal Hoogerheyne
Brinkweg 50
8141 NH Heino

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in één van de bestuursfuncties of commissies, schroom dan niet om contact te leggen met het bestuur of desbetreffende contactpersoon.