Privacy Regelement

Zoals tegenwoordig verplicht is hebben wij ook een privacy reglement. Deze kunt u hier privacy-beleid-volleybalvereniging-hevo-def downloaden.

Geschiedenis

De Volleybal vereniging HEVO heeft al een lange geschiedenis, volgens bijgaand document is hij opgericht op 1 september 1954!

hevo-historie

Lid worden?

Wil jij je aan- of aanmelden bij HEVO? Of heb je informatie nodig die je hier niet kunt vinden, zoals bijvoorbeeld trainingstijden en wedstrijddagen? Neem dan contact op met: HEVO Ledenadministratie, Jolanda de Weerd, Vogelzang 10, 8141 BH Heino, Telefoon: 06-29318676. Of stuur een mailtje naar:  ledenadministratie@hevo-volleybal.nl

Je ontvangt dan van ons een aan- of afmeldformulier. Je bent pas als lid aan- of afgemeld als wij het ingevulde formulier van je hebben terug ontvangen en je aan- of afmelding per mail hebben bevestigd.

Aanmelden Mini’s (6-11 jaar)

Voor jongens en meisjes die graag willen leren volleyballen is er op de vrijdagmiddagen een volleybaltraining voor de Mini’s (CMV-volleybal) tussen 16:00 en 17:15. Je leert het minicirculatie volleybal; de beste volleyballers zijn zo ooit begonnen!

Kom eerst eens kijken en gratis een paar keer meedoen om te zien of het je bevalt! Je kunt contact opnemen met Jolanda de Weerd (zie boven). Je aanmelding gaat pas in per de 1e van de volgende maand.

Opzegtermijn lidmaatschap

Voor het afmelden geldt een opzegtermijn:

 • Mini’s kunnen zich afmelden per 1 januari of 1 juli.
 • Recreanten kunnen zich afmelden per 1 januari of 1 juli.
 • Jeugdspelers (A, B en C) en senioren kunnen zich alleen afmelden per het einde van het seizoen. Het seizoen eindigt altijd op 30 juni.

Als je je toch afmeld tijdens het seizoen, ben je verplicht contributie te betalen tot het einde van het seizoen. Vanaf 1 juli begint een nieuw seizoen. Er zijn een aantal voorwaarden waaronder je je wel mag afmelden tijdens het seizoen:

 • Verhuizing naar een andere woonplaats, of studie elders
 • Een langdurige blessure (of zwangerschap) waardoor je het seizoen niet meer kunt spelen

Let op: je bent pas afgemeld als je een bevestigingsmail hebt ontvangen van de ledenadministratie. Heb je binnen twee weken nog geen bericht gehad, neem dan nogmaals contact op.

Als je wel wilt blijven trainen, maar geen competitie meer wilt spelen moet je dit uiterlijk 1 juli doorgeven aan de ledenadministratie.

Als je geen wedstrijden meer gaat spelen, moet je je wedstrijdshirt inleveren bij de Kledingcommissie. Voor meer informatie zie Kleding.

Regels

Wij hechten waarde aan een goede en sportieve omgang met elkaar. Onder gedragsregels vind je daarover meer bijzonderheden. Maar minstens zo belangrijk is dat we samen uitvoering geven aan de vele taken die binnen onze vereniging gedaan moeten worden. Elk lid (of de ouders) zal gevraagd worden hieraan mee te werken.

Contributie

Contributie 2021 – 2022

Contributiebedragen staan vermeld in euro’s per maand en bestaan uit de verenigingscontributie én de NEVOBO bijdragen voor lidmaatschap en competitie. Selectieteams zijn teams die vaker dan 1 x per week trainen. De leeftijdsgrenzen voor de A,B,C jeugd gelden met peildatum 1 september. De contributie wordt 10 x per jaar geïnd via automatische incassso tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn.

Mini’s / CMV-jeugd basis 10,34
Mini’s / CMV-jeugd plus 14,23
Jeugd C 18,10
Jeugd C selectie 20,69
Jeugd B 20,69
Jeugd B selectie 23,28
Jeugd A 23,28
Jeugd A selectie 25,86
Senioren 32,33
Senioren selectie 36,22
Recreanten basis 12,93
Recreanten plus competitie 19,40

Huur wedstrijdkleding 

Het huurbedrag van de wedstrijdshirts bedraagt voor het seizoen 2020 – 2021  op jaarbasis 8 euro. De huur van de wedstrijdshirts wordt 1x per jaar geïnd gelijk met de contributie van september en geldt alleen voor competitie spelende leden (dus ook CMV-plus en Recreanten plus). Voor meer info over de wedstrijdkleding, zie Kleding.

Gezinskorting

Als uit één gezin meer dan twee personen lid zijn geldt voor alle minderjarige kinderen een gezinskorting van 4 euro per maand.

Langdurige blessures

Leden die langer dan 3 maanden geblesseerd zijn (of in geval van zwangerschap) kunnen bij de ledenadministratie het verzoek doen om de contributie tijdelijk op te schorten.

Betaling contributie

De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd (1e week van de maand van 1e week september tot en met 1e week juni). De huur van de kleding wordt 1x per jaar automatisch geïnd (gelijktijdig met de contributie van september). Contributie die niet kan worden geïnd via automatische incasso, zal aan het betreffende lid worden gefactureerd met een opslag van 5 euro (per factuur) voor administratiekosten.

Samenwerking met Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld wil dat alle kinderen in Heino kunnen genieten van sport en het verenigingsleven. Zij wil samen met de sportverenigingen de drempels tot deelname aan sport wegnemen. Dat kan zijn door bij te dragen in de kosten, zoals de contributie of kleding, maar ook door andere belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen. HEVO wil graag meewerken aan het initiatief van de stichting. Zie verder hier.

Kleding

Volleybalvereniging HEVO hecht er waarde aan dat alle teams correct en goed gekleed aan de wedstrijden deelnemen. Met ingang van het seizoen 2017 – 2018 zijn nieuwe wedstrijdshirts aangeschaft voor alle teams. Hiervoor geldt een speciale financiële regeling en gebruikshandleiding.

Het beheer van het kledingfonds is in handen van de kledingcommissie. Het bestuur vraagt de leiders en trainers van de teams  om ondersteuning ten behoeve van een goede en praktische uitvoering. De overige wedstrijdkleding (zwart short, schoeisel en sokken) dient door de leden in eigen beheer en voor eigen rekening  te worden aangeschaft. Zie hiervoor ook de informatie op de website. Leden en aspirant leden kunnen met vragen terecht bij:  Mail: secretariaat@hevo-volleybal.nl

Jaarlijkse bijdrage 

Het kledingfonds en de nieuwe shirts zijn bestemd voor alle leden, zowel competitie spelende als recreatieve leden. Ieder geregistreerd lid stort jaarlijks (per seizoen) een door het bestuur vastgestelde verplichte financiële bijdrage in het fonds. Hiervan worden de wedstrijdshirts aangeschaft ten behoeve van alle mini-, jeugd-, senioren- en recreatieleden van Hevo.  In het startseizoen 2017 – 2018 bedraagt de financiële bijdrage voor alle leden € 12. Daarna bedraagt de jaarlijkse bijdrage per seizoen € 8. De startbijdrage is aan het begin van het seizoen 2013 – 2014 contant geïnd. De jaren daarna vindt de betaling plaats via automatische incasso (gelijktijdig met de contributie-incasso).

Voor nieuwe leden die zich bij aanvang dan wel in de loop van het seizoen aanmelden geldt altijd het startbedrag van € 12. Leden die gedurende het seizoen hun lidmaatschap opzeggen blijven de volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op restitutie.

Bruikleen

De shirts zijn eigendom van de vereniging en worden aan het begin van ieder seizoen via de leider of aanvoerder in een teamtas in bruikleen gegeven aan de teams.  De teamspelers zijn gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de shirts.  Na afloop van een seizoen worden alle teamtassen en shirts door de Kledingcommissie ingenomen en gecontroleerd om voor aanvang van het volgende seizoen weer te worden uitgedeeld.  De tassen en shirts volgens de teams en dus niet direct de individuele spelers. Er gelden spelregels voor het beheer van de kleding, zoals bijvoorbeeld het collectief wassen. Zie hierna.

 

 Om de kleding in goede staat te houden zijn de volgende gebruiks- en wasvoorschriften van belang.

 

 • Het shirt mag uitsluitend tijdens een volleybalwedstrijd van HEVO worden gedragen en dus niet tijdens de training; Het is niet toegestaan de shirts te veranderen of anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is;
 • Zonder toestemming van het bestuur mogen in verband met verplichtingen jegens sponsoren op het shirt geen teksten worden aangebracht zoals rugnummers, emblemen en dergelijke;
 • Indien tijdens de wedstrijd schade aan het shirt is ontstaan meldt de speler dit per direct bij de aanvoerder. Deze meldt dit bij een lid van de Kledingcommissie. De speler wordt alleen aansprakelijk gesteld wanneer er sprake is van opzet of grove schuld;
 • Bij verlies of beschadiging door onzorgvuldig gebruik of beheer worden kosten in rekening gebracht (gelijk aan aanschafkosten van nieuw shirt). De jaarlijkse bijdragen blijven daarna van toepassing;
 • Na de wedstrijd worden de shirts door de aanvoerder ingezameld en in de teamtas opgeborgen. De shirts worden collectief per team gewassen. Het team stelt daarvoor zelf een wasrooster op;
 • Diegene die de wasbeurt heeft, zorgt er voor dat de shirts minimaal 1 uur voor de wedstrijd voor het team beschikbaar zijn;
 • Na afloop van het seizoen levert de aanvoerder of leider de teamtas met de shirts in bij de Kledingcommissie. Bij vermissing of niet gemelde schade worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het team.
 • Om de bedrukkingen op het shirt goed te houden gelden de volgende wasvoorschriften:
  • het  shirt moet in de machine binnenste buiten worden gewassen;
  • er een fijnwasmiddel zonder bleek gebruikt wordt;
  • men bij handwas niet mag wrijven, maar wel knijpen;
  • de bedrukking mag niet gestreken worden;
  • het shirt niet chemisch gereinigd mag worden;
  • gewassen worden bij een temperatuur van max. 40 C;
  • het  bedrukte shirt niet in de droogtrommel drogen

Gedragsregels

HEVO heeft geen eigen gedragsregels. Maar natuurlijk is ons uitgangspunt dat we goed en verantwoord met elkaar omgaan. Het NOC*NSF heeft ter preventie omgangsregels geformuleerd voor sporters. Deze regels gelden onverkort ook voor onze vereniging. Verder heeft NOC*NSF gedragsregels gedefinieerd. Gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kunnen tuchtrechtelijke sancties vanuit de bond volgen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van NOC*NSF.

 

Mocht je in aanraking komen met ongewenst gedrag (zie het kader over seksuele intimidatie en pesten) dan kun je je richten tot de vertrouwenspersoon binnen HEVO:

Jolanda de Weerd, telefoon: 06-29318676

Wat is seksuele intimidatie?

Sporten is heerlijk! Het is ontspannend en gezellig, maar soms gebeurt er iets waardoor de lol eraf gaat. Als je wordt lastiggevallen bijvoorbeeld. Als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt. Grappen over je lijf. Of als iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt. Dat soort aandacht noemen we seksuele intimidatie. Het mag niet. Waarom niet? Omdat jij het niet wilt! Wat kun je eraan doen?

Zwijg er niet over. Zoek iemand aan wie je het kunt vertellen (bv. je ouders, je huisarts of je vrienden). Of ga naar de vertrouwenspersoon binnen jouw sportvereniging.

Wat is pesten?

Dit kun je omschrijven als: het uitoefenen van macht over een persoon, dan wel een groep. Dit komt tot uiting in het gebruiken van geweld (zoals uitschelden) en het kleineren van deze personen. Pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor. Het is dus een typisch menselijke ondeugd die altijd verborgen aanwezig is en steeds weer de kop kan opsteken. Wat kun je eraan doen?

Zwijg er niet over. Zoek iemand aan wie je het kunt vertellen (bv. je ouders, je huisarts of je vrienden). Of ga naar de vertrouwenspersoon binnen jouw sportvereniging.